Poland First To Fight
Wschodnie granice RP

W tym dziale prezentuję dokumenty, relacje świadków i inne rzadkie publikacje w języku polskim dotyczące kwestii wschodnich granic RP.


Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach

Książka stanowi zbiór relacji polskich uczestników walk w obronie Kresów. Całość pracy uzupełniają indeksy, osobowy i miejscowości, oraz plany Grodna, Wilna i wycinki map terenów, na których rozgrywały się ważniejsze wydarzenia.

Zobacz w formacie PDF >>
Willa szczęścia w Małachówce

Artykuł Stanisława Jaczyńskiego na temat prób pozyskania przez NKWD oficerów polskich do współpracy politycznej i wojskowej (Przegląd Historyczno-Wojskowy 12 (63)/3 (236), 57-82).

Zobacz w formacie PDF >>
Stanowisko brytyjskie wobec wschodnich granic Polski

Opracowanie z listopada 1941 roku przygotowane przez Sztab Naczelnego Wodza Oddział II w Londynie.

Zobacz w formacie PDF >>